Privatumo politika

Privatumo politika

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, taikomas: interneto svetainės  www.ecodeco.lt (toliau - Interneto svetainė) lankytojams; UAB „VEIKA“ (toliau – VEIKA) klientams; asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus VEIKA socialinės žiniasklaidos paskyrose; asmenims, sutikusiems gauti VEIKA rinkodaros medžiagą; kandidatams, dalyvaujantiems VEIKA atrankose į darbo vietas (toliau – Klientai).

 1. Apie VEIKA

UAB „VEIKA“, juridinio asmens kodas 120539180, buveinė adresu Baltosios Vokės g. 37, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Kontaktai asmens duomenų klausimais: elektroninis paštas office@veika.lt; tel. Nr. +370 5 270 66 35.

 1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia VEIKA apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, automobilio valstybinį numerį, atsiskaitymo duomenys, naudojimosi paslaugomis datą ir trukmę, kainą, kurią apie Klientus VEIKA renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su VEIKA nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria VEIKA susipažįsta Klientui susisiekus su VEIKA socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus socialinės žiniasklaidos paskyrose.

 1. Kaip VEIKA renka bei naudoja Klientų asmens duomenis

VEIKA yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai VEIKA renka asmens duomenis apie:

 • asmenis, kurie naudojasi VEIKA paslaugomis ar įsigyja VEIKA platinamų prekių;
 • asmenis, kurie susikuria paskyrą Interneto svetainėje;
 • asmenis, kurie sutinka gauti VEIKA rinkodaros medžiagą;
 • su VEIKA susisiekusius asmenis;
 • Interneto svetainės lankytojus;
 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie kreipiasi į VEIKA per VEIKA paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
 • kandidatus į darbo vietą.
 1. Registracija Interneto svetainėje

 

Registruojantis Interneto svetainėje ir sukuriant savo paskyrą mes sutarties vykdymo tikslais tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, paskyros sukūrimo data, el. paštas, adresas, telefono numeris. Šiuos duomenis tvarkome kol egzistuoja Jūsų paskyra. Jei paskyra yra neaktyvi 5 metus, mes užklausime Jūsų ar Jūs ir toliau norite išlaikyti paskyrą, o Jums per 30 dienų neatsakius ar atsakius neigiamai, mes paskyrą pašalinsime ir ištrinsime visus su tuo susijusius duomenis.

 

 1. Asmens duomenys, tvarkomi teikiant paslaugas ar parduodant prekes

Prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes tvarkysime tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, užsakymo data, pristatymo data, paslaugų suteikimo data, prekės ar paslaugos apibūdinimas, pirkėjo PVM mokėtoj kodas, atsiskaitymo būdas ir suma, atsiskaitymo data, PVM sąskaitos faktūros duomenys (šie duomenys yra privalomi sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais).

Asmens duomenys šiuo tikslu bus tvarkomi tokiais terminais: 10 metų po sutarties sudarymo, sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei finansines operacijas patvirtinantys dokumentai; 5 metus - kita informacija. Šie duomenys tvarkomi sutarties vykdymo, sudarytos tarp Jūsų ir VEIKA pagrindu.

Jei Jūs laiku neįvykdysite savo mokėjimo prievolių pagal sutartį, mes Jūsų įsiskolinimo administravimo tikslu tvarkysime tokius Jūsų duomenis: vardas, pavardė, įsiskolinimo informacija, mokėjimų datos, delspinigiai. Šiuos duomenis tvarkysime sutarties vykdymo pagrindu ir jie yra būtini sutarčiai tinkamai įvykdyti. Jūsų asmens duomenys įsiskolinimo administravimo tikslu bus saugomi trejus metus po visiško įsiskolinimo padengimo. Duomenų tvarkymo laikotarpis gali būti pratęstas tuo atveju, jei mums reikės savo teises apginti sprendžiant ginčus.

 1. Tiesioginė rinkodara

Tiesioginė rinkodara vykdoma asmenų, kurie yra sulaukę 16 metų amžiaus ir davę savo sutikimą, atžvilgiu.

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie VEIKA siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis siųsime pasiūlymus dėl VEIKA paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime VEIKA naujienas, paslaugų teikimo tvarką.

Tiesioginės rinkodaros tikslu VEIKA tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gimimo datą (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimų).

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 2 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami.

Jei esate mūsų klientas ir nuo Jūsų paskutinio VEIKA paslaugos ar prekės įsigijimo nepraėjo 2 metai ir nepareiškėte prieštaravimo dėl VEIKA tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums savo teisėto intereso pagrindu el. paštu siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, pranešdami apie tai VEIKA elektroniniu paštu office@veika.lt.

 1. Susisiekite su mumis

Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su VEIKA. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei su mumis susisieksite elektroniniu paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 4 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti arba prireikus, ginčams spręsti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, elektroniniu paštu arba telefonu. Pasikeitus Jūsų asmens duomenimis, prašome nedelsiant pranešti mums.

 1. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras šiuose socialinės žiniasklaidos priemonėse:

- “Facebook“: Ecodeco.lt; „Facebook“ privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 1. Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Daugiau informacijos apie tai rasite savo naršyklės arba įrenginio naudotojo vadove. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite šio dokumento pabaigoje:

 • Absoliučiai būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o VEIKA užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainių zonas, registruotis į renginius arba naudotis kitomis paslaugomis.

 • Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia VEIKA atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda VEIKA pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad Klientai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

 • Funkciniai ir reklaminiai slapukai.

Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia VEIKA pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją ir skleisti reklamą. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

 1. Dalyvavimas atrankose

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

 1. Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, ar paslaugų tiekėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti VEIKA veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus VEIKA veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti elektroniniu paštu office@veika.lt, nurodant: „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

 1. Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės

Mūsų Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.

Lankytis trečiosios šalies interneto svetainėse galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės už jose skelbiamą turinį, informacijos tikslumą, jose pateikiamą nuomonę, ar trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.

Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies interneto svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą medžiagą, į kurią Klientas yra nukreipiamas dėl platesnės informacijos apie renginį, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu: office@veika.lt.  VEIKA nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, bet tokiu atveju mes Jus per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. VEIKA atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktuose numatytais atvejais.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami elektroninio pašto adresu: office@veika.lt.

 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: office@veika.lt, patvirtinkite savo asmens tapatybę; teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sudėtinga. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 • Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei:
 • Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);
 • rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;
 • Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi, siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:
 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.
 1. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu elektroninio pašto adresu office@veika.lt. Tik gavus Jūsų skundą mes įsipareigojame susisiekti su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 1. Atsakomybė

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, informuodamas mus apie tai elektroniniu paštu, telefonu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2018 05 25.

 

Pavadinimas Galiojimo laikas Iniciatorius Aprašymas Pobūdis Sukūrimo momentas

CookieConsent

1 metai

ecodeco.lt

Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. būtinas Prisijungus

_ga

 

2 metai

 

google.com

 

Registruoja unikalų vartotojo Id pagal kurį indentifikuojama vartotojo elgsena svetainėje. analitinis Prisijungus
_gat Sesija google.com Slapukas naudojamas atpažinti Asmenį nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje. analitinis Prisijungus
_gid Sesija google.com Slapukas naudojamas atpažinti Asmenį nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje. analitinis Prisijungus
collect Sesija google.com Google Analytics slapukas skirtas siųsti informaciją apie vartotojo įrenginį ir elgseną. analitinis Prisijungus
user_token 6 mėnesiai ecodeco.lt Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje. būtinas Prisijungus
www_ecodeco_lt Sesija ecodeco.lt Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje. būtinas Prisijungus