Pirkimo ir pristatymo sąlygos

 

Prašome įdėmiai perskaityti prieš užsakant prekes!

 1. Bendrosios nuostatos

1.1.                     Šios pirkimo ir pristatymo sąlygos (toliau - Sąlygos) sudaro susitarimą tarp UAB „VEIKA“ (uždaroji akcinė bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 120539180, kurios registruotos buveinės adresas Baltosios Vokės g. 37, Vilnius, Lietuva) (toliau – Veika) ir Jūsų, kurio pagrindu Veika suteiks Jums galimybę interneto svetainėje www.ecodeco.lt (toliau – Interneto svetainė) įsigyti Veika siūlomas prekes (kartu toliau – Prekės).

1.2.                     Šios Sąlygos yra privalomos visiems asmenims, užsakantiems ir (ar) įsigyjantiems Prekių Interneto Svetainėje. Jei Jūs nesutinkate su kuria nors Sąlygų nuostata, prašome neužsakinėti Prekių. Jei turite klausimų, susijusių su šiomis Sąlygomis, prašome susisiekti su Veika.

1.3.                     Jūs turite teisę įsigyti Prekių tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus galite sudaryti įpareigojančią sutartį su Veika, ir tik tuo atveju, jei laikysitės šių Sąlygų bei galiojančių įstatymų. Jeigu Jums mažiau nei 18 metų, įsigyti Prekes galite tik su tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimu. Pateikdami Prekių užsakymą, Jūs patvirtinate, jog esate 18 metų ar vyresnis asmuo arba turite tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą.

1.4.                     Su Veika galite susisiekti šiais kontaktais:

Tel.: +370 5 270 66 35

Faks.: +370 5 270 66 35

El. paštas: office@veika.lt

Adresas: Baltosios Vokės g. 37, Vilnius, Lietuva

 1. Prekių pirkimas

2.1.                     Norėdami Interneto svetainėje užsisakyti Prekių, turite užsiregistruoti Interneto svetainėje, suvesdami prašomus duomenis. Jūsų nurodyto el. pašto adresu Jums bus išsiųstas prašymas patvirtinti registraciją, kurią turėsite patvirtinti, norėdami toliau tęsti apsipirkimą.  

2.2.                     Užsiregistravę Interneto svetainėje, pasirinkite ir pažymėkite Prekes, kurias norite pirkti, nurodykite pristatymo adresą ir elektroninėmis (Interneto svetainės) priemonėmis patvirtinkite užsakymą (toliau – Užsakymas).

2.3.                     Prieš patvirtinant Užsakymą, Jūs turėsite patvirtinti, kad: (a) perskaitėte ir supratote šias Sąlygas ir su jomis sutinkate; (b) perskaitėte ir supratote Privatumo politiką; (c) suprantate, kad patvirtinęs Užsakymą turėsite sumokėti Prekių kainą. Jeigu nepateiksite bent vieno iš minėtų patvirtinimų, Jūs negalėsite tęsti Užsakymo.

2.4.                     Patvirtinę Užsakymą, turite atlikti mokėjimą už Prekes vienu iš pasirinktų būdų: bankiniu pavedimu ar naudojantis bankine mokėjimo sistema.

2.5.                     Kai gaunamas Jūsų užsakymas, Veika Jūsų Užsakyme nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia Užsakymo patvirtinimą.

2.6.                     Nuo to momento, kai Veika patvirtina užsakymą, yra laikoma, kad tarp Veika ir Jūsų yra sudaryta Užsakyme nurodytų Prekių pirkimo-pardavimo sutartis (Sutartis). Sąlygos yra sudedamoji Sutarties dalis. Veika pradeda vykdyti Jūsų Užsakymą tik po to, kai gauna visą pagal atitinkamą Užsakymą mokėtiną sumą.

 1. Prekių pristatymas

3.1.                     Prekes bus pristatytos Jūsų nurodytu adresu.

3.2.                     Numatoma data, kada Prekės bus pristatytos, bus nurodyta Interneto svetainėje, Jums atliekant Užsakymą. Atlikto Užsakymo būseną galite bet kada pasitikrinti Interneto svetainėje.

3.3.                     Veika visada stengiasi pristatyti Prekes per 2 savaites nuo atlikto mokėjimo dienos, nebent Interneto svetainėje nurodytas kitoks numatomo pristatymo terminas.

 1. Prekių kokybė

4.1.                     Veika siekia užtikrinti, kad Prekės atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir būtų tinkamos naudoti pagal jų paskirtį. Prekėms yra taikoma taikytinuose teisės aktuose nustatyta garantija.

4.2.                     Nustatęs Prekių trūkumus, Jūs turite per protingą terminą nuo jų nustatymo, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) dienas nuo Prekių pristatymo Jums dienos raštu pranešti apie tai Veika.

4.3.                     Jūs turėtumėte atsižvelgti į tai, kad kai kurios Interneto svetainėje matomos Prekių savybės (pavyzdžiui, spalvos) gali priklausyti nuo Jūsų naudojamo įrenginio rūšies, nustatymų ar kokybės, ir todėl realybėje gali skirtis nuo to, ką Jūs matote per savo naudojamą įrenginį. Tokie skirtumai nebus laikomi Prekių trūkumais.

 1. Teisė atsisakyti sutarties

5.1.                     Jūs turite teisę atsisakyti šios Sutarties per 14 dienų nenurodydami jokios priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, fiziškai gauna paskutinę to paties Užsakymo Prekę.

5.2.                     Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios Sutarties Jūs turite Veika Sąlygose nurodytais kontaktais pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku). Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

5.3.                     Jei Jūs atsisakote Sutarties Sąlygose nustatyta tvarka, Veika grąžins Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne Veika pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Jei Jūs grąžinate tik dalį pagal vieną Užsakymą pristatytų Prekių, pristatymo išlaidos nėra grąžinamos.

5.4.                     Mes galime išskaityti iš grąžinamos sumos nuostolius už Prekių vertės paradimą, atsiradusį dėl nebūtinų veiksmų kurie buvo atlikti su Prekėmis (veiksmai nebūtini Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti).

5.5.                     Veika atliks pinigų grąžinimą be nepagrįsto delsimo, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip:

5.5.1.                  per 14 dienų nuo tos dienos, kai Veika grąžinate Jums pristatytas Prekes;

5.5.2.                  per 14 dienų po to, kai Jūs pateikiate įrodymus, kad grąžinote visas Prekes Veika;

5.5.3.                  Jei Prekės nebuvo pristatytos, per 14 dienų po to, kai Jūs informuojate Veika apie Sutarties atsisakymą.

5.6.                     Veika atliks tokį grąžinimą naudodama tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

5.7.                     Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, išsiųsti Prekes atgal arba perduoti jas Veika. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs Prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

5.8.                     Jūs turėsite padengti tiesiogines Prekių grąžinimo išlaidas.

 1. Asmens duomenys

6.1.                     Jūsų asmens duomenis Veika tvarko Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

6.2.                     Jei Jūs savo Užsakyme nurodote kito asmens asmens duomenis, Jūs privalote užtikrinti, kad šiuos duomenis tvarkote ir perduodate Veika tolesniam tvarkymui sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais apie tai iš anksto informavę duomenų subjektą ir turėdami tam teisėtą pagrindą.

 1. Intelektinė nuosavybė

7.1.                     Veika prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, Interneto svetainė, o taip pat visi atskiri jų elementai, įskaitant, bet neapsiribojant, Interneto svetainėje naudojamus tekstus, fotografijas, piešinius, ir visą medžiagą, esančią Interneto svetainėje, bet kurio Interneto svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas, programinė įranga, duomenų bazės, ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Veika. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti, nedemonstruoti, neatspindėti, nepritaikyti ar kitaip nenaudoti šiš intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio Veika sutikimo.

 1. Atsakomybė

8.1.                     Jūs esate atsakingas už Jūsų vartotojo vardo, slaptažodžio ar kitų duomenų, leidžiančių prisijungti prie Interneto svetainės, saugumą. Vis dėlto, jei pastebėjote, jog kažkas neleistinai naudojasi Jūsų vartotojo vardu ir slaptažodžiu, nedelsdami susisiekite su Veika.

8.2.                     Jūs turite pateikti Veika visą teisingą ir išsamią prašomą pateikti informaciją. Jūs esate atsakingas už teisingo Prekių pristatymo adreso nurodymą.

8.3.                     Veika atsakomybė už Prekių kokybę ir pristatymą yra nustatyta taikytinuose teisės aktuose.

8.4.                     Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių nuorodų, reklaminių skelbimų, paslaugų, specialių pasiūlymų, kitų renginių ar veiklų, kurios nepriklauso ir nėra kontroliuojamos Veika. Veika neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už trečiųjų šalių tinklapius, informaciją, duomenis, produktus arba paslaugas. Jei Jūs per Interneto svetainę jungiatės prie trečiųjų šalių tinklapių, naudojatės jų paslaugomis arba turiniu, Jūs tai darote prisiimdami visą atsakomybę ir sutinkate, kad Veika neprisiims jokios atsakomybės, kylančios dėl Jūsų prisijungimo prie trečiųjų šalių tinklapių ar naudojimosi jų paslaugomis ar turiniu.

 1. Pakeitimai ir nutraukimas

9.1.                     Veika gali kartas nuo karto keisti šias Sąlygas. Naujausia (aktuali) Sąlygų versija visada bus matoma ir pasiekiama Interneto svetainėje. Prieš patvirtindamas kiekvieną Užsakymą, Jūs privalote susipažinti ir sutikti su tuo metu galiojančia Sąlygų redakcija. Užsakymui bus taikoma Sąlygų redakcija, kuri galiojo Užsakymo patvirtinimo metu.

9.2.                     Veika turės teisę bet kuriuo metu nebetęsti (nutraukti) Interneto svetainės veiklą. Toks nutraukimas neįtakos tuo metu galiojančių Prekių pirkimo-pardavimo sutarčių.

 1. Skundai

10.1.                   Jei manote, kad Veika pažeidė jūsų teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, turite teisę kreiptis į Veiką, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, Vilnius; tarnyba@vvtat.lt; www.vvtat.lt) arba į teismą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jūsų teisės arba teisėti interesai. Jūsų kreipimasis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą neatima iš Jūsų teisės kreiptis į teismą.

10.2.                   Pirmiausia privalote Sąlygose nurodytais kontaktais raštu kreiptis į Veiką ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai tiesiogiai kreipsitės į teismą. Jūs privalote kreiptis į Veiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojote ar turėjote sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

10.3.                   Veika neatlygintinai išnagrinės Jūsų kreipimąsi ir, jei nesutiks su Jūsų reikalavimais, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos, jeigu taikytini teisės aktai nenustato kitaip, pateiks Jums išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.

 1. Kitos sąlygos

11.1.                   Šios Sąlygos ir bet kuri Prekių pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11.2.                   Bet kokie iš šių Sąlygų ar atskiros Prekių pirkimo-pardavimo sutarties kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.3.                   Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su Prekėmis, šiomis Sąlygomis ar Sutartimi bus pateikiami elektroniniu paštu.

11.4.                   Jei kuri nors iš šių Sąlygų nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi. Ši nuostata taip pat taikoma dalinio Sutarties atsisakymo atveju.