Prekių grąžinimas

Prieš atlikdami pirkimą interneto svetainėje www.ecodeco.lt, susipažinkite su „Pirkimo ir pristatymo sąlygomis“. Šios Sąlygos yra privalomos visiems asmenims, užsakantiems ir (ar) įsigyjantiems Prekių Interneto Svetainėje. Jei Jūs nesutinkate su kuria nors Sąlygų nuostata, prašome neužsakinėti Prekių. Jei turite klausimų, susijusių su šiomis Sąlygomis, prašome susisiekti su Veika.

Su Veika galite susisiekti šiais kontaktais:

Tel.: +370 5 270 66 35

Faks.: +370 5 270 66 35

El. paštas: office@veika.lt

Adresas: Baltosios Vokės g. 37, Vilnius, Lietuva

1. Jūs turite teisę atsisakyti pirkimo Sutarties (grąžinti įsigytas prekes) per 14 dienų nenurodydami jokios priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, fiziškai gauna paskutinę to paties Užsakymo Prekę.

2. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios Sutarties Jūs turite Veika Sąlygose nurodytais kontaktais pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku). Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

3. Jei Jūs atsisakote Sutarties Sąlygose nustatyta tvarka, Veika grąžins Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne Veika pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Jei Jūs grąžinate tik dalį pagal vieną Užsakymą pristatytų Prekių, pristatymo išlaidos nėra grąžinamos.

4. Mes galime išskaityti iš grąžinamos sumos nuostolius už Prekių vertės paradimą, atsiradusį dėl nebūtinų veiksmų kurie buvo atlikti su Prekėmis (veiksmai nebūtini Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti).

5. Veika atliks pinigų grąžinimą be nepagrįsto delsimo, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip:

  • per 14 dienų nuo tos dienos, kai Veika grąžinate Jums pristatytas Prekes;
  • per 14 dienų po to, kai Jūs pateikiate įrodymus, kad grąžinote visas Prekes Veika;
  • Jei Prekės nebuvo pristatytos, per 14 dienų po to, kai Jūs informuojate Veika apie Sutarties atsisakymą.

6. Veika atliks tokį grąžinimą naudodama tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

7. Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, išsiųsti Prekes atgal arba perduoti jas Veika. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs Prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

8. Jūs turėsite padengti tiesiogines Prekių grąžinimo išlaidas.